HU| EN

Impresszum

Bár az Antenna Hungária Zrt. nagy gondot fordít honlapjának karbantartására, valamint arra, hogy pontos és naprakész tartalmi adatokat nyújtson, a Társaság nem garantálja a honlapján szereplő információk tartalmi elemeinek helytállóságát és naprakész érvényességét. Az Antenna Hungária Zrt. mentesítve van mindennemű felelősség alól honlapjának tartalma, valamint a funkciói tekintetében.

Szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog

A honlap maga és a hozzá tartozó oldalakon található szövegek, elrendezések, rajzok, adatbázisok és egyéb tartalmi elemek szerzői jogvédelem és az adatbázis előállítójának jogai alatt állnak. A jelen honlapon található egyes nevek, jelek és logók védjegyvédelem vagy kereskedelmi elnevezési jogvédelem alatt állnak. Az Antenna Hungária Zrt. honlapján található tartalom alapján semmi sem értelmezhető úgy, hogy az engedélyt vagy jogot nyújtana valamely, a honlapon található védjegy használatára, hacsak az Antenna Hungária Zrt. vagy az a harmadik fél ahhoz írásban nem járult hozzá, mely a honlapon megjelenített védjegyek tulajdonosa. Az Antenna Hungária Zrt. honlapjának védett elemei összességének vagy bármely részének bármilyen formában vagy eszközzel történő másolása, adaptálása, lefordítása, rendezése, módosítása vagy bárminemű más hasznosítása szigorúan tilos.