Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Bérelt vonali, VoIP és Egyéb távközlési szolgáltatások tárgyában

Általános Szerződési Feltételek
Üzleti célú helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő- szolgáltatás tárgyában

Az Antenna Hungária Zrt., mint kötelezett szolgáltató  által -  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke 2013. november 11. napján kelt HF/25016-187/2012. számú határozata értelmében     -  2014. január 01. napjától  alkalmazott nettó hívásvégződtetési díj napszaktól függetlenül 0,4 Ft/perc. Az Antenna Hungária Zrt.  hívásvégződtetési  forgalmi szolgáltatását nem közvetlenül, saját hálózati interfészén keresztül, hanem a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 35/A.) összekapcsolási  pontján keresztül nyújtja.

Vizsgálati tervek

Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

229/2008. NMHH adatszolgáltatás - 2010